Đảng bộ xã An Khê tổ chức Hội nghị kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02-9, trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên dịp 02-9-2023
Ngày 30/08/2023

Tin

Thực hiện Công văn số 652-CV/HU, ngày 25/8/2023 của Huyện ủy Quỳnh Phụ; Chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Sáng ngày 30/8/2023, tại Nhà Văn hóa xã Đảng bộ xã An Khê long trọng tổ chức kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023), trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện dịp 02/9/2023. 

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648693527075-3452c529849bbc961e3126c0fda7c1ea-20230830042846-e.jpg

Về dự, chỉ đạo và chúc mừng Hội nghị, đại biểu huyện có: Đồng chí Nguyễn Văn Chu – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. Về phía đại biểu xã, có: Đồng chí Đỗ Văn Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đỗ Thanh Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Thường trực UBMTTQ xã; các đồng chí đảng viên đủ điều kiện được trao tặng Huy hiệu, cùng toàn thể đảng viên của 13 chi bộ trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648693442088-32eeac3e8beeec3ec3e210fa8b958f45-20230830043313-e.jpg

Sau nghi Lễ cử hành Quốc ca, đồng chí Đỗ Văn Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trịnh trọng đọc Diễn văn kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023). Trong đó nhấn mạnh: Cách đây 78 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''.

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648693622646-5aa4218883b1678243c39c34131ba9d9-20230830043431-e.jpg

Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648693728892-c231c213e82c6efe9a734a65769883c4-20230830043502-e.jpg
Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648693826920-35f3acb3356050aecda04cf482cfb579-20230830043559-e.jpg
Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648693920511-df64cd3e679548510fb083f08495915b-20230830043707-e.jpg

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Thanh Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy xã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trao tặng Huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí đảng viên đủ điều kiện (trong đó: Huy hiệu 60 năm có 02 đồng chí; Huy hiệu 55 năm có 03 đồng chí; Huy hiệu 50 năm có 03 đồng chí; Huy hiệu 40 năm có 03 đồng chí và Huy hiệu 30 năm có 04 đồng chí).

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202308/Images/z4648694026595-232498a9d6c394818d65ebc58bfcb95e-20230830043738-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Công Cảo – Đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thay mặt các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận Huy hiệu cao quý. Bản thân hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tốt hơn để xứng đáng với danh hiệu cao quý của Đảng, đồng thời là tấm gương sáng để lớp Đảng viên trẻ trong Đảng bộ noi theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã gửi lời chúc mừng các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 02/9; đồng thời, đồng chí mong rằng với thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng ngày hôm nay thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiêp phát triển chung của xã nhà trong những năm tới; dù bất cứ ở đâu với cương vị công tác nào hoặc đã trở về với đời thường sẽ tiếp tục xứng đáng là người Cộng sản kiên trung, tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã thông tin tình hình phát triển KT-XH của địa phương; đồng thời, định hướng, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân An Khê phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, để xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; đưa An Khê ngày một phát triển bền vững, tiến tới văn minh./.

Tác giả: Đỗ Thắng.


Tổng lượt xem bài viết là: 585
Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 8 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác