BÁO CÁO Thực hiện Pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh Lao động năm 2020 Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 09 tháng 5 năm 2020 của đội kiểm tra việc thực hiện pháp
Ngày 27/10/2020

BÁO CÁO Thực hiện Pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh Lao động năm 2020 Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 09 tháng 5 năm 2020 của đội kiểm tra việc thực hiện pháp

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN KHÊ

--------

Số: 38 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                           An Khê, ngày 02  tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Thực hiện Pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh Lao động năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 09 tháng 5 năm 2020 của đội kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, ATVSLĐ. Ủy ban nhân dân xã An Khê báo cáo kết quả thực hiện pháp luật lao động và tổ chức thực hiện tháng ATVSLĐ năm 2020 như sau:

  1. Khái quát tình hình, đăc điểm của địa phương.

Xã An Khê là xã nằm ở phía bắc huyện Quỳnh Phụ cách trung tâm huyện 10 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Hải Dương và Hải Phòng được bao bọc bởi hai con sông là sông Luộc và sông Hóa.

- Phía Đông giáp với huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng

- Phía tây giáp với xã Hiệp Lực – huyện Ninh Giang – Hải Dương

- Phía bắc giáp với Thị trấn Ninh Giang – Hải Dương

- Phía Nam giáp với xã An Đồng – huyện Quỳnh Phụ

Xã có tổng diện tích hành chính là 653,3 ha

Tổng số nhân khẩu trong xã là : 9.725 nhân khẩu được phân bổ trên địa bàn 08 thôn.

Với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã An Khê phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và ổn định chính trị ở cơ sở. Hàng năm cấp ủy Đảng, Chính quyền đã cùng các đoàn thể trong đó có vai trò của Mặt trận tổ quốc xã đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách và đã có nhiều biện pháp, nhiều cách làm hay trong việc thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

An Khê  là một xã có dân số đông, địa bàn rộng, 3 mặt giáp danh với tỉnh bạn nên gặp khó khăn việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về thực hiện pháp luật lao động và tổ chức thực hiện tháng ATVSLĐ.

Toàn xã có 1 công ty xây dựng 36 An Bình Thái, 1 cở sở sản xuất hương, 1 công ty thu mua nông sản Thế Phương, 2 sơ sở may, 1 công ty thêu, 1 cơ sở cơ khí, 1 công ty giầy da và 1 công ty xăng dầu thu hút khoảng trên 200 lao động, ; lao động đi làm ăn xa trên 1.000 người, lao động nước ngoài 32 người.

II – Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước ở địa phương về thực hiện Luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

1. Thực hiện nhiệm vụ quản ký nhà nước về pháp luật lao động

- UBND xã ra quyết định số 71a/QĐ-UBND ngày 02/5/2020 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giá dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động xã An Khê giai đoạn 2016-2020.

-  UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 12 ngày 2/5/2020 về kế hoạch thực hiện tháng ATVSLĐ năm 2020

- UBND xã ra kế hoạch số 13 /KH-UBND ngày 02/5/2020 về việc kiểm tra thực hiện pháp lệnh tháng VSATLĐ.

- Triển khai ở các hội nghị giao ban Đảng, chính quyền đoàn thể từ ngày 5 đến 10/5/2020.

2/.Thực hiện kế hoạch hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2020

Sau khi nhận được kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện, UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo do đồng chí quyền Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các ủy viên gồm: công chức Lao động –TBXH, trưởng Công an, công chức địa chính- GTCT- TNMT, công chức Tài chính kế hoạch, trưởng trạm Y tế, trưởng Đài truyền thanh, công chức văn hóa, công chức văn phòng-thủ quỹ, cơ sở thôn và một số ban ngành có liên quan tham gia ban chỉ đạo.

UBND xã  xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, kẻ vẽ  biển tường khẩu hiệu tại các khu trung tâm nơi có nhiều người giao lưu đi lại và trung tâm UBND xã. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện pháp luật lao động ATVSLĐ thành phần hội nghị gồm cán bộ xã, bí thư chi bộ trưởng thôn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã quán triệt mục đích yêu cầu và trách nhiệm của mọi người với việc thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ thực hiện  từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2020.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chỉ đạo các ban ngành Đài truyền thanh viết bài tuyên truyền tới mọi người dân đặc biệt là các công nhân đang lao động làm việc tại một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã về thực hiện đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ ở các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp.

Chỉ đạo các trường học hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

UBND xã chỉ đạo các 8 thôn thường xuyên quan tâm chỉ đạo 8  tổ vệ sinh môi trường hàng tuần tổ chức thu gom rác thải ở các gia đình và khu dân cư đảm bảo VSMT.

Chỉ đạo trạm y tế xã xây dựng kế hoạch của ngành tổ chức các hoạt động phù hợp thiết thực hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ.

III- KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG THÁNG ATVSLĐ NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về triển khai pháp luật lao động, ATVSLĐ, hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2020 Đảng ủy – UBND đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ.

1/ Công tác tuyên truyền:

- Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, thông tin trên các hội nghị nên nhận thức của đại bộ phận nhân dân đã được nâng lên rõ rệt,

- Tuyên tuyền 30 buổi trên hệ thống loa truyền thanh của xã về kế hoạch hoạt động tháng VSATLĐ. Các Quyết định thành lập ban chỉ đạo tháng VSATLĐ.

- Bài tuyên truyền lao động của Đài truyền thanh xã….

2/ Thực trạng các cơ sở Lao động trên địa bàn xã:

STT

Tên đơn vị, doanh nghiệp, cở sở sản xuất kinh doanh

Thôn

Số lượng lao động đến thời điểm báo cáo(người

Ghi chú

1

Công ty xây dựng 36 An Bình Thái

Lộng Khê 1

 

05

 

2

Cơ sở sản xuất hương Lê Đình Quyết

Lộng Khê 1

10

 

3

Công ty thu nông sản Thế Phương

Lộng khê 2

 

2

 

4

Cơ sở cơ khí, may Đoàn Tăng Mạnh

Lộng Khê 5

100

 

5

Công ty TNHH Bàn Tay Việt

An Quý

34

 

6

Công ty giầy da Hoàng Quân

 

An Quý

60

 

7

Cở sở may Anh Huy

 

An Quý

30

 

8

Công Ty xăng  dầu Tuân Ánh

An Quý

01

 

3/ Công tác kiểm tra: Đã tổ chức kiểm tra được 3 công ty trên địa bàn xã kết quả các cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền VSATLĐ. Không có trường hợp vi phạm và làm mất ATVSLĐ.

     IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Qua quá trình thực hiện tháng VSATLĐ năm 2020 đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể. Công tác tuyên truyền VSATLĐ đã được đa số nhân dân và người dân lao động hưởng ứng qua kiểm tra không có cơ sở nào vi phạm về VSATLĐ bị sử lý, không có vụ việc nào xảy ra mất An toàn Lao động, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm.

- Thực hiện tuyên truyền VSATLĐ đã nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động thông qua tuyên truyền, kiểm tra trên địa bàn xã đã xây dựng môi trường lao động an toàn, phù hợp bảo đảm an toàn cho người lao động và chủ sử dụng lao động,  phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động

   V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN SAU THÁNG VSATLĐ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện ch­ương trình kế hoạch ATVSLĐ của xã năm 2020, tổ chức tuyên truyền, tư vấn tập huấn thực hiện pháp luật về ATVSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và toàn dân trong xã.

- Tiếp tục kiểm tra về ATVSLĐ; tư vấn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn rủi ro trong lao động, cháy nổ xảy ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                               Chủ tịch

 

 

                                                                       

                                                                            Ngô Văn Tuấn


Tổng lượt xem bài viết là: 423
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác