Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

* Về vị trí địa lý:  Xã An khê nằm ở phía đông bắc cuối huyện Quỳnh phụ, cách trung tâm huyện 10 km, tiếp giáp với 02 tỉnh Hải dương và Hải phòng được bao bọc bởi 02 con sông là sông Luộc và sông Hóa .

* Về lịch sử hình thành: Xã được thành lập từ tháng 9/1955. Diện tích đất tự nhiên là 657 ha. Tổng số hộ là 2.700 hộ = 9.550 nhân khẩu sinh sống tại 52 dòng họ của 08 thôn trong xã.

* Về phát triển kinh tế:   Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,56 triệu đồng.

    Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 28,1%, Tiểu thủ CN + XD chiếm 32,63%, Dịch vụ thương mại chiếm 39,27%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế = 9,35%.

* Về văn hóa xã hội: 

- Tỷ lệ hộ nghèo = 3,01%, Hộ cận nghèo = 3,11%

- Xã có 03 trường là Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; các trường đều đạt chuẩn cấp độ 1 và cấp độ 2.

- Xã có 09 di tích, trong đó 02 di tích cấp Quốc gia, 03 di tích cấp tỉnh. Hàng năm tổ chức 04 lễ hội, trong đó 01 lẽ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hoạt động tôn giáo chủ yếu theo đạo phật, không có hoạt động tôn giáo khác.

- Xã đã hoàn thành việc về đích nông thôn mới năm 2014 và đang quyết tâm về đích Nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

* Về giao thông:

   Xã có 2,2 km đường liên tỉnh chạy qua.

 + Đường trục xã có 3 tuyến được bê tông hóa rộng  6,0 – 8,0m, với chiều dài 1.921m;

+ Trục đường thôn có 6 tuyến bê tông hóa rộng 3,5- 5,0m, chiều dài 4.269m;

 + Đường nhánh cấp 1 có 12 tuyến  bê tông hóa rộng 2,5 - 3,5m, chiều dài 5.782m

+ Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa có chiều dài 7.182m

Media/40_AnKhe/Images/dsc-0084-copy-copy.jpg