Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã An Khê tổ chức đăng ký NVQS nam thanh niên tuổi 17; đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2024
Ngày 01/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-BQS, ngày 19/3/2024 của Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ về việc đăng ký NVQS đối với nam công dân tuổi 17, đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2024. Sáng ngày 01/4/2024, tại Nhà Văn hóa xã, Hội đồng NVQS xã An Khê tổ chức đăng ký NVQS đối với nam công dân tuổi 17, đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2024.

Về dự, chỉ đạo và thực hiện công tác đăng ký NVQS đối với nam công dân tuổi 17, đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2024 của xã có: đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Quỳnh – Cán bộ BCH Quân sự huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQ, Hội đồng NVQS xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sỹ ngành Quân sự xã; các đồng chí Thôn Đội trưởng, cùng các nam thanh niên tuổi 17 và chủ các phương tiện kỹ thuật trong xã.

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202404/Images/z5303852351813-3035ec657a19642b668edcf50f49ea0e-20240401105443-e.jpg
Media/40_AnKhe/FolderFunc/202404/Images/z5303852429688-29c17b66c7a40803894cb1ea16d855bd-20240401110249-e.jpg

    

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202404/Images/z5303852685079-b544addbf9170fe14255570ea3d8433a-20240401105539-e.jpg

       Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BCH Quân sự huyện; của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt công tác xây dựng Kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện cụ thể, chi tiết giữa BCH Quân sự xã, Đoàn thanh niên, UBMTTQ, các đoàn thể nhân dâncác đồng chí Thôn Đội Trưởng; đặc biệt là sự gương mẫu phát huy truyền thống của toàn thể nam công dân trong độ tuổi và chủ các phương tiện kỹ thuật trong toàn xã. Đến 10 giờ, ngày 01/4/2024 đã có 72/72 nam công dân trong độ tuổi và 13/13 chủ phương tiện kỹ thuật trong xã đã đến đăng ký NVQS và phương tiện kỹ thuật năm 2024, hoàn thành 100% chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202404/Images/z5303852492537-c1b682a82b791bb92d8e17030f824443-20240401105640-e.jpg

         

Media/40_AnKhe/FolderFunc/202404/Images/z5303852559591-aad18254e7e2656a597261dd7f8b0459-20240401105711-e.jpg

          Công tác đăng ký NVQS đối với nam công dân tuổi 17, đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2024 thành công tốt đẹp, khẳng định công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương của An Khê tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần gìn giữ và thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa - xã hội của An Khê phát triển bền vững, xây dựng An Khê ngày một giàu đẹp và văn minh./.

          Tác giả: Đỗ Thắng.


Tổng lượt xem bài viết là: 522
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác