1. Đảng Uỷ
  • Đỗ Văn Chinh

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0915144683

  • Đỗ Thanh Kiên

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0848271750

  • Ngô Văn Tuấn

   Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy

   SĐT: 0927107888

  Hội đồng nhân dân
  • Đỗ Văn Chinh

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0915144683

  • Đỗ Văn Dũng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0972058666

  1. Ủy ban nhân dân
   • Ngô Văn Tuấn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0915144683

   • Đỗ Thanh Đoàn

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976431367

   1. MTTQ
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Công an xã
     • Nguyễn Hồng Hải

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0973855141

     • Nguyễn Mạnh Cường

      Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

      SĐT: 0868639386

     1. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Đức Ngọc

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0332382345

      • Đỗ Văn Đồng

       Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0978882465

     2. Trạm y tế
      • Đỗ Bá Tiệp

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: 0984042052

      • Nguyễn Thị Toan

       Chức vụ: Phó trạm y tế

       SĐT: 0974868619

     3. Phòng Địa chính - xây dựng
      • Nguyễn Duy Tuấn

       Chức vụ: Địa chính xây dựng -GTCT

       SĐT: 0982864344

     4. Phòng Văn hóa – xã hội
      • Đỗ Thanh Giang

       Chức vụ: Văn hóa – thể thao

       SĐT: 0383651442

      • Đinh Thị Hà

       Chức vụ: Lao động - Thương binh - XH

       SĐT: 0368791166

     5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
      • Nguyễn Thị Phương

       Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch (Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Hộ tịch)

       SĐT: 0942096589

      • Nguyễn Văn Thanh

       Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch(Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong lĩnh vực Tư pháp xã))

       SĐT: 0982565868

     6. Phòng Tài chính – kế toán
      • Trần Thị Tươi

       Chức vụ: Tài chính - Kế toán

       SĐT: 0979556036

     7. Phòng Văn phòng – thống kê
      • Đoàn Thị Nhung

       Chức vụ: Văn phòng Thống kê (CCHC; Thi đua khen thưởng, kỉ luật; Thủ quỹ; Thống kê)

       SĐT: 0919914089

      • Đỗ Đường Thắng

       Chức vụ: Văn phòng HĐND-UBND xã

       SĐT: 0936216630

   2. Thôn Lộng khê 1
    • Nguyễn Công Châu

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0344070689

    • Nguyễn Duy Đáng

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0396102027

    • Đỗ Thị Nhung

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0975434704

    1. Thôn Lộng khê 2
     • Ngô Thị Liên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0977683319

     • Lê Đắc Đô

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0963782225

     • Nguyễn Thị Di

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0338365595

    2. Thôn Lộng khê 3
     • Nguyễn Thị Khuyên

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0852162668

     • Nguyễn Công Cự

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0366460187

     • Nguyễn Thị Lam

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0984346947

    3. Thôn Lộng khê 4
     • Đỗ Quang Hắng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0393851598

     • Đỗ Đường Học

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0394632781

     • Nguyễn Công Minh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0385400256

    4. Thôn Lộng khê 5
     • Nguyễn Duy Mong

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0399666148

     • Đỗ Quang Phước

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0966793332

     • Nguyễn Duy Nguyên

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0946222669

    5. Thôn Hiệp lực
     • Phạm Văn Chiến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0342351367

     • Chu Ngọc Tầng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0988656216

     • Chu Thị Thắm

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0972034583

    6. Thôn An quý
     • Đỗ Văn Thạnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0978509307

     • Vũ Ngọc Sơn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0982819626

     • Ngô Văn Lưu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0975454216

    7. Thôn Đại đồng
     • Đỗ Thế Thông

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0977358669

     • Nguyễn Duy Chuông

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0915923921

     • Đỗ Thị Hợp

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0973053236